Senast ändrad: 2019-09-21
DVÄRSÄTTS BÅT-OCH VARVSFÖRENING
c/o Marcus Norin, Lindholms väg 3 83533 Krokom
PlusGironummer: 33 40 95-7
Dvärsätts Båt och Varvsförening
Roland Trapps sida.

Roland Trapp har ett långt förflutet på Storsjön. Färjman,Bogserbåtskapten mm. Läs hans spännade berättelser.

En resa på Storsjön
Haveri på Storsjön
Båtar på bygget
Brobygget
Brobilder
Bogserbåtar på Storsjön
Storsjöskutan
Storsjöskutan affisch
Färjor på Storsjön
Sjömätning av Revsundssjön 2007
Nike