Senast ändrad: 2019-09-21
DVÄRSÄTTS BÅT-OCH VARVSFÖRENING
c/o Marcus Norin, Lindholms väg 3 83533 Krokom
PlusGironummer: 33 40 95-7
Dvärsätts Båt och Varvsförening
 
Medlemsavgift 200:-
Familjemedlem 100:-  *
Utebliven arbetsdag 400:-
Vinterplats, 1 sjösättning 1 upptagning med epan ingår(egen vagn) 1100:-
Sommaravgift båt som inte sjösatts senast 1/7
Första året båt tar upp plats på varvet 
Andra året båt tar upp plats på varvet
Tredje året båt tar upp plats på varvet
Beslut tas senare vad som händer om båt fortfarande inte sjösatts.

600:-
1200:-
2400:-
Hamnplatsavgift 1000:-
Hamnplatsavgift vid förhyrning i andra hand 1500:-
   
Nyckelavgift Bränsleanläggningen    210:-
Nyckelavgift anläggningen 200:-
Vimpel 170:-
Extra elförbrukning deb. varje enskild användare (Endast 1-fas) Kostnad/dygn   30:-
* Regler för familjemedlemskap.
Till en huvudmedlem kan registreras familjemedlemmar som är skriven på samma adress. Årsavgiften är 200:-/huvudmedlem + 100 kr/familj oavsett antal. Familjemedlem har samma rättigheter som huvudmedlem. Tidningen Båtliv skickas i endast 1 exemplar/familj.
Gällande avgifter