Senast ändrad: 2018-02-05
DVÄRSÄTTS BÅT-OCH VARVSFÖRENING
c/o Marcus Norin, Lindholms väg 3 83533 Krokom
PlusGironummer: 33 40 95-7
Dvärsätts Båt och Varvsförening
Numrering bryggor i Dvärsätts hamn
Platsinnehavare och ev andrahandshyrare