Inbjudan till årsmöte


Mötet kommer att hållas tisdag 20 april 2021 kl 18,30. Plats meddelas senare. Det
kommer även att finnas möjlighet att delta på mötet digitalt.
Instruktioner kommer att presenteras senare.
Motioner till årsmötet skall skickas in senast den 9 februari.
Ni får gärna lämna in namn på personer som ni vill nominera till Jämtlands BF´s styrelse.
Även Kungsgårdsvikens gästhamn behöver folk till att bemanna driftsgruppen.
Anmälan till årsmötet skickas till ordforande@jamtlandsbf.se senast 13/4
Dit skickar ni också motioner samt nomineringar till styrelse eller driftsgrupp,
Styrelsen Jämtlands Båtförbund