Senast ändrad: 2019-09-21
DVÄRSÄTTS BÅT-OCH VARVSFÖRENING
c/o Marcus Norin, Lindholms väg 3 83533 Krokom
PlusGironummer: 33 40 95-7
Dvärsätts Båt och Varvsförening
 
Längd    Bredd    Vikt
Efternamn
Förnamn
Adress
Postnr
Ort
Hemtfn
Mobil
Båtnamn
Båttyp
Ny medlem
Uppsägning medlem
Ändring medlem
Mailadress
Födelseår
ååååmmdd
Huvudmedlem
Efternamn
Förnamn
Födelseår
ååååmmdd
Familjemedlemmar
Click for new image
Fyll i koden innan
du skickar
Regler för familjemedlemskap.
Till en huvudmedlem kan registreras familjemedlemmar som är skriven på samma adress. Årsavgiften är 200:-/huvudmedlem + 100 kr/familj oavsett antal. Familjemedlem har samma rättigheter som huvudmedlem. Tidningen Båtliv skickas i endast 1 exemplar/familj.

DVÄRSÄTTS BÅT-OCH VARVSFÖRENING
C/O Marcus Norin
Lindholms väg 3
83533 Krokom
PlusGironummer: 33 40 95-7
Anmälan medlem.
Här kan du anmäla dig som medlem. När du skickar så får du upp en sida som talar om hur du skall förfara. Du kan också om du redan är medlem göra ändringar eller säga upp ditt medlemskap.