Senast ändrad: 2019-09-21
DVÄRSÄTTS BÅT-OCH VARVSFÖRENING
c/o Marcus Norin, Lindholms väg 3 83533 Krokom
PlusGironummer: 33 40 95-7
Dvärsätts Båt och Varvsförening
26-27 september kl. 10:00-1400 medlemsmöte den 26 kl. 09:00

3-4 Oktober kl. 10:00-14:00


Sjösättning och upptagning

I Uppläggningskostnaden för båtplats vintertid ingår en sjösättning och en upptagning.
Klubben har två tillfällen för sjösättning och fyra för upptagning. Datum meddelas på denna WEB site.

Vill man sjösätta eller ta upp utanför ordinarie dagar får man betala milersättning för EPA förare om denne måste göra en extra tur till varvet (18:-/mil).

Upptagning
2019

Lördag 21/9 och5/10
10.00 - 16.00
Bara utsedda förare får köra EPA traktorerna.