Senast ändrad: 2019-09-21
DVÄRSÄTTS BÅT-OCH VARVSFÖRENING
c/o Marcus Norin, Lindholms väg 3 83533 Krokom
PlusGironummer: 33 40 95-7
Dvärsätts Båt och Varvsförening
Göran Hansson
Ordförande
Camilla Dannö
Sekreterare
Marcus Norin
Kassör
Hansa Gjersvold
Vice varvschef
Fredrik Wallin
Varvschef
Håkan Kingstad
Säkerthetsansv.
Styrelsen Dvärsätts Båt och Varvsförening
2015-2016
Protokoll
Klicka på namnet om du vill skicka mail till någon eller skicka ett mail till hela styrelsen info@dbvf.nu
Ulf Löfvenberg
V.Ordf
Bild kommer